16 Kas 2017
29 Kas 2015

Bilim, anlayan aklın felsefi temelinin tanımlanmasını içeren özgün bir çabadır. Bir o kadar da bilgi üretimi ve bu bilginin kullanım mekanizmalarının yaratılması gibi geniş bir yelpazedeki karmaşık süreçleri kapsar. Plato’nun felsefe okulundan adını alan…

>>>>

15 Mar 2015

Doğa felsefesi, kozmoz’un denenebilir yöntemlerle ele alınması ve anlaşılmaya çalışılmasına dayanır. Pozitif bilim dediğimiz şey ise, en ilkel tanımıyla Plato’nun Charmides’inde yazdığı gibi fiziksel bir yargıya yol açan uğraşının adıdır. Biliyoruz ki insanlık tarihinin…

>>>>

24 Şub 2015

Giriş İnsanlık tarihinin en eski soruları, yaşadığımız çevreyi ve doğayı anlama çabasına dair olanlardır. Antik uygarlıkların canlıların yaşayış ilişkilerini öğrenme isteği, orta çağda insan bedeninin işleyişini bilme ya da evrenin sırlarını açığa çıkarma arzularıyla…

>>>>