30 May 2020

Hrant Dink Vakfı Yalnız Değildir `

30 Mayıs 2020

Hrant Dink Vakfı’na, Rakel Dink’e ve avukatlarına yapılan ölüm tehdidi, bazı kendini bilmez kişilerce gerçekleştirilmiş münferit bir olay değildir. Bu tehdit, yaratılan siyasi ve hukuki iklimden beslenen, ondan güç alan bir zihniyetin ürünüdür. Bu tehdidi yapanları cesaretlendiren, yaptıklarının yanlarına kar kalacağını düşünmeleridir çünkü bu tür saldırılarda cezasızlık, hukukun bir normu haline gelmiştir.

 

Hrant Dink Vakfı, bu coğrafyada çoğulculuğun, bir arada yaşama kültürünün en önemli savunucularından biridir. Vakıf, Hrant Dink’in, “herkes için daha özgür, daha adil, daha mutlu, daha umutlu bir Türkiye ve bir dünya” hayalini gerçek kılmak için çalışmaktadır. Hrant Dink’in, “ayrımcılıktan, ırkçılıktan ve şiddetten arınmış bir Türkiye ve bir dünya” hayali, hepimize bıraktığı kıymetli bir mirastır.

 

Mirasımıza sahip çıkıyoruz.

 

Türkiye’nin farklılıklara, insan haklarına, çoğulculuğa, hukukun üstünlüğüne, çatışmalara barışçıl çözüm taleplerine saygılı bir ülke olmasını talep eden tüm yurttaşların da bu mirasa sahip çıkmasını bekliyoruz.

 

Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditlerin derhal ve etkili bir şekilde soruşturulmasını, sorumluların yargılanmasını talep ediyoruz. İktidar pozisyonunda bulunan tüm kişilerin bu tür saldırıları çağıran ve zemin hazırlayan, Türkiye’de çeşitli kesimleri ötekileştiren ırkçı ve milliyetçi söylemlerine derhal son vermelerini istiyoruz. Bu bizim insan olarak vatandaş olarak ve hukukun üstünlüğüne inanan bireyler ve kurumlar olarak en doğal hakkımız.

Bu sürecin takipçisiyiz.

 

Hrant Dink Vakfı’nın Yanındayız.

 

Rakel Dink, Hrant Dink Davası avukatları ve Hrant Dink Vakfı Yalnız Değildir!

 

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı

 

Civil Rights Defenders, Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kaos GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, SPoD LGBTİ+, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Research Institute on Turkey, Türkiye-Almanya Kültür Forumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yurttaşlık Derneği